postheadericon Dlaczego bank centralny jest najważniejszym bankiem w Polsce?

Dlaczego-bank-centralny-jest-najważniejszym-bankiem-w-Polsce?

W każdej rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa bardzo ważną rolę. Przede wszystkim pełni funkcję emisyjną oraz rolę nadrzędną nad innymi bankami. W Polsce najważniejszą instytucją finansową jest Narodowy Bank Polski. Dlaczego NBP pełni funkcję najważniejszego banku Polski?

Bank centralny to instytucja prowadząca bieżącą politykę państwa. W Polsce funkcję instytucji centralnej spełnia Narodowy Bank Polski. Jego zadaniem jest spełnianie celów określonych w Konstytucji RP oraz ustawie o NBP i ustawie Prawo bankowe. Te akty prawne gwarantują niezależność banku centralnego od innych organów państwa. Polityka pieniężna prowadzona przez NBP ma na celu przeciwdziałanie wzrostowi inflacji oraz dbanie o stabilność cen i wartość złotego.

Zadania banku centralnego w Polsce

Bank centralny w rozwiniętej gospodarce rynkowej spełnia bardzo ważne role. Wśród jego najważniejszych funkcji jest emisja pieniądza, zarządzania innymi bankami oraz rola centralnego banku państwa. NBP jako jedyna instytucja finansowa w Polsce ma uprawnienia do emisji znaków pieniężnych, będących środkiem płatniczym w kraju. Bank centralny zarządza także obiegiem pieniądza i reguluje ilość pieniądza znajdującego się w obiegu. Kolejną funkcją NBP jest regulacja i zarządzanie pozostałymi bankami działającymi w Polsce. W związku z tym bank centralny odpowiada za bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych we wszystkich bankach, a także za stabilność całego rynku bankowego. Do zadań NBP należy organizacja systemu rozliczeń pieniężnych, prowadzenie rozrachunków międzybankowych oraz uczestniczenie w międzybankowym rynku pieniężnym. Oprócz tego bank centralny jest także odpowiedzialny za bankową obsługę budżetu państwa, m.in. prowadzi rachunki bankowe rządu oraz innych instytucji centralnych. NBP realizuje także w imieniu tych podmiotów zlecenia płatnicze.

Bank centralny odpowiada także za prowadzenie krajowej polityki pieniężnej, m.in. formułuje cele i zarządza dostępnymi instrumentami. NBP jest odpowiedzialny za zarządzanie i utrzymanie rezerw dewizowych Polski, prowadzi także politykę walutową kraju.

Co powinno charakteryzować bank centralny?

Bank centralny stanowi instytucję, której rola jest kluczowa we współczesnej gospodarce rynkowej. Bank taki powinien cechować się przede wszystkim:

  • wiarygodnością dla uczestników obrotu gospodarczego,
  • stabilnością i przewidywalnością działań i związanych z nimi decyzji,
  • transparentnością procesu decyzyjnego,
  • adekwatnością wykorzystywanych narzędzi.

postheadericon Szanse na kredyt na zasiłku macierzyńskim

Szanse-na-kredyt-na-zasiłku-macierzyńskim

Brak stałego źródła dochodu znacząco ogranicza możliwość korzystania z bankowych produktów kredytowych. Czy trudności te dotyczą również kobiet pobierających zasiłek macierzyński? Czy młode mamy mają jakiekolwiek szanse na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki?

Większość banków jest skłonna udzielić kobiecie utrzymującej się z zasiłku macierzyńskiego niewielkiej pożyczki gotówkowej. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub innego, opiewającego na wysoką kwotę, może być już jednak niemożliwe.

Bezpłatny urlop wychowawczy – brak zdolności kredytowej

Banki są najmniej przyjazne wobec kobiet przebywających na bezpłatnym urlopie wychowawczym. W praktyce nie mają one co liczyć choćby na zaciągnięcie nawet niewielkiej pożyczki na krótki okres. Naturalnie do wyjątków należy zaliczyć przypadki, gdy młoda mama uzyskuje dochody z udokumentowanych źródeł (np. z umów cywilnoprawnych) i posiada tym samym wymaganą zdolność kredytową.

Zasiłek macierzyński – szansa na pożyczkę gotówkową

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem przysługującym kobiecie po urodzeniu dziecka, do którego prawo wynika z ubezpieczenia społecznego opłacanego przez jej dotychczasowego pracodawcę. Choć takie źródło dochodu jest niezbyt przewidywalne, to jednak młoda mama nie będzie miała większych problemów z zaciągnięciem pożyczki gotówkowej. Co więcej klientce zatrudnionej przed porodem na umowę o pracę bank przyzna wyższą zdolność kredytową, a co za tym idzie – pozwoli skorzystać z wyższej pożyczki.

Zasiłek chorobowy – można dostać nawet kredyt gotówkowy

Zasiłek chorobowy przysługujący na okres ciąży może być wypłacany nawet przez 9 miesięcy. Jeśli dodamy do tego zasiłek macierzyński pobierany po porodzie, to otrzymamy blisko dwuletni okres stabilnego źródła dochodu. Dlatego też w takim przypadku młoda mama z powodzeniem może ubiegać się nawet o krótkoterminowy kredyt gotówkowy.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W praktyce każdy bank stosuje indywidualne podejście do kobiet pobierających zasiłek macierzyński. Co więcej warto pamiętać o możliwości przystąpienia do kredytu z legitymującym się stałym źródłem dochodu małżonkiem lub rodzicami – w takim przypadku bank przyzna bowiem zdecydowanie wyższą zdolność kredytową. Z rozpoczęciem starań o kredyt hipoteczny korzystniej będzie jednak poczekać do momentu powrotu z urlopu macierzyńskiego i wznowienia aktywności zawodowej.

postheadericon Infolinia BIZ Bank

Infolinia-BIZ-Bank

"Nasz sukces opiera się na sukcesie klientów" – słowa te można traktować jako hasło przewodnie BIZ Banku, który stawia na obsługę nie tylko dużych firm, ale również mikrofirm, często pomijanych przez banki. Kontakt z klientem zapewnia zaś rozbudowana infolinia.

BIZ Bank jest częścią FM Bank PBP S.A. Podstawą działalności tego banku jest wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Na pomoc tego banku mogą liczyć przedsiębiorcy, zarówno działający już od lat na rynku, jak i początkujący, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność biznesową.

Infolinia ogólna

Kontakt z bankiem ułatwia rozbudowana infolinia. W razie zaistnienia potrzeby kontaktu z bankiem w celach interwencyjnych, czy też złożenia dyspozycji, można dzwonić pod numer:

  • 801 500 600 dla telefonów stacjonarnych lub
  • +48 22 438 40 40 dla telefonów komórkowych oraz zagranicznych.

Zastrzeganie kart

BIZ Bank powołał oddzielną infolinię przeznaczoną tylko do zastrzegania kart płatniczych. W związku z tym, gdy zajdzie taka potrzeba, klienci tego banku mogą w tym celu dzwonić pod numer:

  • 801 500 600 lub
  • +48 22 568 38 38.

Należy podkreślić iż infolinia do zastrzegania kart płatniczych funkcjonuje całodobowo.

Pomoc techniczna

Swoje dyspozycje klienci mogą również składać przez Internet, ale jak wiadomo czasami z różnych powodów jest to niemożliwe. Gdy klienci mają kłopoty z połączeniem internetowym z bankiem, powinni zadzwonić na infolinię wsparcia technicznego obsługi internetowej pod numer:

  • 801 00 36 36 lub
  • +48 22 568 36 36.

Jak widać możliwości jest wiele, a problem ten bank rozwiązał zgodnie z oczekiwaniami swoich klientów.

Wartości BIZ Banku

BIZ Bank stawia również na wartości, które tak samo są ważne w życiu prywatnym jak i biznesie. Przede wszystkim stawia na doskonałość, realizację, odpowiedzialność, gotowość oraz angażowanie. Hasła szczytne, tylko często teoria mija się z praktyką. A jak jest w BIZ Banku, najlepiej ocenią to klienci, na których bank ten tak stawia.